قرض دادن دانلود مجلس ترور داعش حمله بمب

قرض دادن: دانلود مجلس ترور داعش حمله بمب تصاویر هوایی دانلود فیلم

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط میگرن با بروز اختلالات گوش

محققان دریافتنند ریسک بروز اختلالات در حلزون گوش، به خصوص وزوز گوش، به شکل قابل توجهی در بین بیماران دارای سابقه میگرن زیاد است. 

ارتباط میگرن با بروز اختلالات گوش

ارتباط میگرن با بروز اختلالات گوش

عبارات مهم : حلزون

محققان دریافتنند ریسک بروز اختلالات در حلزون گوش، به خصوص وزوز گوش، به شکل قابل توجهی در بین بیماران دارای سابقه میگرن زیاد هست.

به گزارش مهر، به گفته محققان تایوانی، افراد مبتلا به میگرن مزمن در معرض ریسک اوج مبتلا شدن به وزوزگوش و سایر اختلالات گوش داخلی قرار دارند.

اختلالات حلزون گوش مشکلی است که بر بخش حلزونی شکل گوش داخلی که دریافت کننده صدا به شکل ارتعاشات است تاثیر می گذارد و مشمول بر حلزون گوش، اختلال در شنوایی یا ناشنوایی ناگهانی است.

ارتباط میگرن با بروز اختلالات گوش

در این مطالعه، تیم تحقیق داده های مربوط به ۱۰۵۶ بیمار دارای سابقه میگرن و ۴۲۲۴ شرکت کننده در قالب گروه کنترل را بررسی کردند.

شیوع تجمعی اختلالات حلزون گوش در گروه مبتلا به میگرن ۱۲.۲ درصد و در گروه کنترل حدود ۶ درصد بود.

محققان دریافتنند ریسک بروز اختلالات در حلزون گوش، به خصوص وزوز گوش، به شکل قابل توجهی در بین بیماران دارای سابقه میگرن زیاد است. 

بررسی های زیاد نشان داد در مقایسه با گروه فاقد میگرن، نسبت ریسک بروز اختلالات حلزون گوش در گروه میگرن ۳.۳۰، اختلال در شنوایی ۱.۰۳ و ناشنوایی ناگهانی ۱.۲۲ بود. این شرایط نشان می دهد که افراد دارای سابقه میگرن در مبتلا شدن به اختلالات حلزون گوش آسیب پذیرتر هستند.

محققان معتقدند این ناهنجاری ها و اختلالات می تواند نتیجه آسیب منبع تامین خون جهت سیستم شنوایی در پی حملات میگرن باشد.

واژه های کلیدی: حلزون | میگرن | محققان | ارتباط | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog