قرض دادن دانلود مجلس ترور داعش حمله بمب

قرض دادن: دانلود مجلس ترور داعش حمله بمب تصاویر هوایی دانلود فیلم

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی از نظر قانوني رييس‌جمهور سخنگوي مردم است / محمد علي ابطحي

«مردم سخنگو نمي خواهند، خدمتگزار مي خواهند» اين جملات واكنش محمدنبي حبيبي به بیانات حسن روحاني است كه خود را سخنگوي مردم معرفي كرده بود. بیانات حبيبي تنها واكنش

از نظر قانوني رييس‌جمهور سخنگوي مردم است / محمد علي ابطحي

محمد علي ابطحي: از نظر قانوني رييس جمهور سخنگوي مردم است

عبارات مهم : ايران

«مردم سخنگو نمي خواهند، خدمتگزار مي خواهند» اين جملات واكنش محمدنبي حبيبي به بیانات حسن روحاني است كه خود را سخنگوي مردم معرفي كرده بود. بیانات حبيبي تنها واكنش جريان اصولگرايي به دولت دوازدهم نيست. در هفته هاي اخير شاهد بوديم كه بعد از هر سخنراني رييس جمهور عده اي در جريان اصولگرايي به دولت انتقاد كرده اند كه از طرف مردم صحبت نكند.

از نظر قانوني رييس‌جمهور سخنگوي مردم است / محمد علي ابطحي

حال سوالي كه پيش مي آيد آن است كه اگر مردم خواسته و مطالبه اي داشته باشند چه كسي مسوول است تا آن را مطرح كند، سخنگوي مردم در ساختار سياسي ايران چه كسي است؟ محمدعلي ابطحي رييس دفتر رييس جمهور در دولت اصلاحات اعتقاد است رييس جمهور به واسطه آنكه با راي مستقيم مردم گزینش مي شود سخنگوي مردم است و اينكه عده اي در جريان اصولگرايي عنوان مي كنند كه دولت سخنگوي مردم نيست از پايه غلط هست. او همچنين اعتقاد است رييس جمهور در تصميم گيري بايد ملاحظات اقليت سياسي جامعه را در نظر بگيرد. ابطحي مي گويد جامعه ايران جامعه متكثري است كه يك نفر نمي تواند سخنگوي همه مردم باشد ولی در نهايت به واسطه اختياراتي كه قانون در اختيار رييس جمهور قرار داده است ديدگاه هاي فردي كه در اين جايگاه واقع شده است است اجرايي مي شود.

در ساختار سياسي ايران چه كسي صداي مردم است؟ اگر مردم مطالبه يا اعتراضي داشته باشند كه بخواهند اين صدا از زبان يك مسوول عنوان شود، چه كسي مسوول اين عنوان است؟

امكان مطلقي براي آنكه بتوانيم بگوييم سخنگوي مردم دقيقا چه كسي است وجود ندارد ولی فردي كه از منظر حقوقي مي تواند ديدگاه هاي خود را مطرح و عملي كند رييس جمهور است زيرا نظرات ايشان برآمده از راي اكثريت جامعه هست. ولی اين به آن معنا نيست كه بخشي ديگر از جامعه كه به او راي نداده اند نظري ندارند يا اينكه نظر رييس جمهور نظر كل جامعه است بلكه اين عنوان به آن معنا است نظري كه قابل اجرا هست، نظر رييس جمهور است.

«مردم سخنگو نمي خواهند، خدمتگزار مي خواهند» اين جملات واكنش محمدنبي حبيبي به بیانات حسن روحاني است كه خود را سخنگوي مردم معرفي كرده بود. بیانات حبيبي تنها واكنش

بايد توجه داشت نظرات ديگري نيز در جامعه وجود دارد و راجع به سخنگوي مردم بايد به آرا و حرف هاي اقليت نيز توجه شود. اگر به نظرات اقليت توجه نشود، اين اتفاق منجر به ديكتاتوري خواهد شد. وقتي مي گوييم نظر اكثريت به آن معنا نيست كه نظر اقليت ديده نشود. من متصور هستم براي اجراي يك عنوان نمي توان منتظر اظهارنظر همه ماند و آنچه كه اجرايي مي شود نظر كسي است كه با اكثريت آرا بر كرسي رياست جمهوري نشسته است و اين عنوان در تمام نقاط دنيا اتفاق مي افتد كه ديدگاه ها و نظرات فرد منتخب اكثريت اجرايي مي شود. ولی بايد توجه داشت كه نظرات ديگران در صورتي كه منافات اصول منتخب اكثريت نباشد بايد نظرات آنها نيز اعمال شود. نكته قابل توجه دربافت سياسي ايران آن است كه تنها رييس جمهور با نظر مردم گزینش نمي شود و همچنين رييس جمهور به هر دليلي نمي تواند همه ديدگاه هاي خود را اجرايي كند.

رييس جمهور بايد توجه داشته باشد كه براي اجراي ديدگاه هاي خود نبايد منتظر تاييد ديگران بماند بلكه بايد ديدگاه هايي كه مي تواند را اجرايي كند. اگر امروز ما شاهد هستيم كه رييس جمهور نمي تواند تمام ديدگاه هاي خود را اجرايي كند به آن دليل است كه همه اختيارات در حوزه رييس جمهور نيست و همين عامل رييس جمهور را در فاز اجرايي محدود كرده هست. جامعه ايران جامعه اي متكثر است بنابراين نمي توان توقع داشت كه يك نفر صداي مردم باشد.

باتوجه به پاسخ شما، آیا مخالفان سياسي رييس جمهور معتقدند ايشان سخنگوي مردم نيست؟

از نظر قانوني رييس‌جمهور سخنگوي مردم است / محمد علي ابطحي

اين ديدگاه منفي كه جريان اصولگرا به صورت مداوم آن را عنوان مي كند از پايه غلط هست. در بافت سياسي ايران، مخالفين رييس جمهور به تناسب قدرت هايي كه خارج از آراي مردم در اختيار دارند ديدگاه هاي خود را مطرح مي كنند. بسياري از مخالفين رييس جمهور كه ايشان را سخنگوي مردم نمي دانند پايبند به لوازم راي آوري و ديدگاه هاي مردم نيستند. البته دليل اصلي اين عنوان آن است كه قدرت زيادي در اختيار دارند و بخش هاي اصلي قدرت به جاي آنكه در اختيار رييس جمهور باشد، در اختيار اين افراد است.

رييس جمهور بارها در مراسم هاي متفاوت عنوان كرده اند كه رييس جمهور تمامي مردم ايران هستند. با توجه به آنكه شما گفتيد رييس جمهور براي اجراي ديدگاه هاي خود نبايد نظر همه را جويا شود، آن بخشي از جامعه كه به ايشان راي نداده اند چگونه مي توانند مطالبات خود را مطرح كرده و صداي خود را به گوش رييس جمهور برسانند؟

رييس جمهور بايد صداي اقليت را نيز بشنوند و بعد از آنكه اين اتفاق افتاد بايد ديدگاه هاي خود را اجرايي كنند. بايد توجه داشت موضوعي كه در نهايت اجرايي مي شود نظر رييس جمهور هست. طبيعتا نمي توان كار ها را متوقف كرد تا تمام آرا به صورت واحد جمع آوري و بررسي شده است و در نهايت موضوعي را اجرايي كرد. ولی رييس جمهور بايد ملاحظات اقليت سياسي جامعه را در تصميم گيري هاي خود لحاظ كند.

«مردم سخنگو نمي خواهند، خدمتگزار مي خواهند» اين جملات واكنش محمدنبي حبيبي به بیانات حسن روحاني است كه خود را سخنگوي مردم معرفي كرده بود. بیانات حبيبي تنها واكنش

آيا احزاب و تشكل هاي سياسي مي توانند به شنيده شدن صداي مردم كمك كنند؟

در ايران حزب به معناي واقعي وجود ندارد ولی يكي از ويژگي احزاب اين است كه صدا را بلند كرده و بلندگوي جريانات سياسي متفاوت هستند؛ اين بلندگو ها ديدگاه هاي متفاوت را در جامعه مطرح مي كنند. به دليل آنكه احزاب جريانات سياسي را نمايندگي مي كنند طبيعتا برآمده از آراي مردم نيستند زيرا اصولا ساختار حزب بر اساس راي نيست. حزب يك نهاد انتصابي است نه انتخابي بنابراين مردم نقشي در چيدمان آن ندارند. ولی احزاب به واسطه آنكه بلندگو هاي جريانات سياسي هستند، مي توانند صداي يك خواسته را با صداي رسا تري در جامعه مطرح كنند.

از نظر قانوني رييس‌جمهور سخنگوي مردم است / محمد علي ابطحي

اعتماد

واژه های کلیدی: ايران | سياسي | رييس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog